Al. Słowiańska od Marymonckiej

Al. Słowiańska – widok w kierunku wschodnim

Stary budynek nr 22

Aleja Słowiańska – ulica w dzielnicy Bielany na obszarze MSI Marymont-Kaskada. Wbrew nazwie jest lokalną, ślepą ulicą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Aleja rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z ul. Kolektorską w rejonie stawów Kellera, skąd biegnie na zachód, krzyżując się z ul. Chlewińską, w rejonie skrzyżowania ul. Żeromskiego, ul. Słowackiego i ul. Marymonckiej, z którym nie ma połączenia, skręca na północ i kończy się ślepo przed budynkiem Marymoncka 6.

Ulica powstała prawdopodobnie w latach 20. XX wieku. W latach 30. XX wieku planowano, że będzie to dwupasmowa aleja z szerokim pasem rozdzielającym porośniętym zielenią (na podobieństwo pobliskiej ul. Kasprowicza czy al. Wojska Polskiego na Żoliborzu), zaczynająca się na planowanym pl. Jedności i biec na wschód w kierunku Wisły. Plany te nie zostały zrealizowane, jedyną pamiątką po nich są linie regulacyjne, szczególnie na odcinku między Marymoncką a Chlewińską. Na przełomie I i II dekady XXI wieku wyburzono większość starej, zdewastowanej zabudowy po stronie nieparzystej. W 2017 roku na terenach zielonych po stronie nieparzystej rozpoczęto budowę kompleksu apartamentowców Sabbia.

Na terenie dawnej posesji nr 25 znajdują się 2 pomniki przyrody – dęby szypułkowe o wysokości 20 m i obwodach pnia 340 i 290 cm.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.