Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Historyczne zabudowania Akademii Teologii Katolickiej

Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie[1] – historyczna wyższa uczelnia państwowa i katolicka. W 1999 została przekształcona w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Historia[2]

Akademia Teologii Katolickiej powstała w 1954 po usunięciu wydziałów teologicznych z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym samym roku wysiedlono marianów z klasztoru kamedulskiego w Lesie Bielańskim przy ob. ul. Dewajtis. Opuszczony przez nich budynek został siedzibą akademii.

ATK początkowo działała jako uczelnia wyłącznie państwowa (nie otrzymała legitymacji kościelnej w związku z brakiem akceptacji przez Stolicę Apostolską). Pełne prawa kościelne uczelnia otrzymała w 1989.

Od kwietnia do września 1989 na Wisłostradzie działał zespół przystankowy Bielany ATK, uruchomiony w celu lepszej obsługi komunikacyjnej studentów ATK.

W 1999 akademię przekształcono w uniwersytet. Za swojego patrona otrzymał kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od tego czasu nosi nazwę Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wydziały ATK

ATK początkowo miała trzy wydziały: Teologiczny, Prawa Kanonicznego i Filozofii Chrześcijańskiej. W 1987 został utworzony Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych.

Rektorzy ATK

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Przypisy

  1. Akademia Teologii Katolickiej. Encyklopedia.pwn.pl, dostęp: 4 lipca 2019
  2. Historia uniwersytetu. Uksw.edu.pl, dostęp: 4 lipca 2019
Advertisement