Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
1541 << 1631 << 1639 << 1640 << 1641 >> 1642 >> 1643 >> 1651 >> 1741

do XV wiekuXVI wiekXVII wiekXVIII wiekXIX wiekXX wiekXXI wiek

Wydarzenia

  • zostały nadane prawa miejskie pierwszemu miasteczku (jurydyce) na prawy brzegu Wisły - Skarszewowi (później Skaryszew).
Advertisement